Kárpátjogi network

Felismerve azt, hogy a Kárpát medence természetes gazdasági térséget alkot, amelyet ugyan határok szabdalnak, de mégis egyre erősebben van jelen a magyar-magyar gazdasági és más célú együttműködés, úgy véljük, hogy nagy szükség van arra, hogy a magyar nemzetiségű jogászok is kapcsolatba kerüljenek egymással, együttműködjenek általános jogi kérdésekben vagy éppen konkrét ügyekben. 

Az azonos nyelv, azonos kultúra és azonos életérzés természetes alapja lehet egy olyan kapcsolati háló kialakításának, amelyben az ugyanazon szakmát űző szakemberek tapasztalataikat, szakértelmüket megoszthatják egymás között, segíthetik egymást konkrét ügyekben, vagy kialakíthatnak közös jogi álláspontot olyan kérdésekben, amelyben mindannyian vagy többen érintettek vagyunk.

Egy, a határokon átnyúló, jogászok közötti együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy olyan magyar jogi kultúra alakuljon ki, amely a társadalom minden rétegét átfogva hozzájárulhat a magyarság megerősödéséhez és a nemzeti identitás megtartásához.

A Kárpát Jogi Network elnevezés alatti együttműködés a következő szinteket fogja át:

  • közvetlen gazdasági kapcsolatok elősegítése az anyaországi és határon túli vállalkozások között a jogi képviselők együttműködése keretében
  • hatékony jogvédelem nyújtása nemzetiségi kérdésekben
  • közös jogi álláspont kialakítása és képviselete határon átnyúló vagy nemzetiséget érintő jogi kérdésekben
  • a magyar jogi kultúra ápolása és fejlesztése, a határon túl élő magyar jogászok számára magyar nyelvű szakirodalomhoz történő hozzájutás elősegítése, a magyar jogi nyelv használatának elősegítése, magyar nyelvű jogi képzéseken történő részvétel elősegítése, szervezése

Az együttműködés online platformon és a különböző országokban és városokban szervezendő személyes találkozók, work shopok, illetve nagyobb konferenciák keretében valósul meg, amelyeken egy-egy aktuális jogi kérdés kerülne megtárgyalásra, adott esetben közös álláspont kidolgozásával, illetve ugyanilyen keretek között szakmai önképzések, továbbképzések kerülnének megszervezésre. Terveink szerint évente kerülne megrendezésre az összmagyar jogász parlament, amely valamennyi, a Kárpát Jogi Networkhöz csatlakozó jogász kolléga részvételével tekinti át az aktuális jogalkotási és jogalkalmazási kérdéseket.

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy a magyar nyelvű jogászok kapcsolattartását, együttműködését a fenti gondolatok jegyében elősegítsük.

KÖZÖS NYELV, KÖZÖS SZAKMA, KÖZVETLEN KAPCSOLAT

Legfrissebb híreink